Ważne dla członków Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

25 stycznia 2020

Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa wydała komunikat, w którym wzywa do niewpłacania czynszów i opłat za lokale na dotychczasowe konto. Wszystko związane jest  z przymusową restrukturyzacją Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, w którym PSM posiadała konto.

Wpłat można dokonywać na inne konta których numery podaje PSM: Są to konto w Banku PKO BP o numerze 23 1020 4274 0000 1302 0001 7632, w PKO S.A. o numerze 91 1240 2568 1111 0010 2350 7293, Banku Spółdzielczego w Dynowie –nr konta 80 9093 1020 2008 0800 0298 0001 i Banku Pocztowego S.A. 35 1320 1856 2855 0956 2000 0001.

W wyniku kłopotów sanockiego banku ponad 30 samorządów straciło część środków zdeponowanych na kontach PBS. Wiceminister finansów Leszek Skiba zapewnił, że ministerstwo analizuje wszystkie możliwości zrekompensowania samorządom utraconych środków z których wypłacane jest m.in. 500 +. Rząd zapewnił, iż rozważa wypłatę rekompensat dla samorządów, jednak nie wiadomo jaka jest skala strat finansowych firm, które posiadały konta w PBS.

Rada nadzorcza Podkarpackiego Banku Spółdzielczego wydał oświadczenie, w którym krytykuje decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o wdrożeniu restrukturyzacji. Bank zapowiada zaskarżenie decyzji do sądu administracyjnego i zarzuca złe intencje BFG.