W ramach Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok zrealizowanych zostanie pięć projektów – wyniki głosowania

16 września 2015

W ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2016 rok zrealizowanych zostanie 5 projektów, które spośród 19 otrzymały największą liczbę głosów. Sprawdź jakie inwestycje pojawią się w naszym mieście.

Tegoroczne głosowanie na Budżet Obywatelski po raz pierwszy odbywało się za pośrednictwem jedynie drogi interenetowej. Mieszkańcy Przemyśla do 13 września, mogli oddać swój głos na jeden spośród 19 zgłoszonych projektów. Łącznie oddano 10 359 głosów, z czego 9 514 było ważnych. Głosy nieważne, to te oddane przez osoby niezameldowane na terenie miasta, osoby niepełnoletnie oraz brak zgodności danych.

Prezydent Robert Choma podkreślił, że tegoroczne projekty były ciekawe, niektóre z nich bardzo profesjonalnie i rzetelnie przygotowane.

W ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2016 rok zrealizowanych zostanie pięć projektów :

  1. BO 13 Park sportowo – rekreacyjny „Kmiecie – 1892 głosy,
  2. BO 16 Unowocześnienie bazy Przedszkola nr 2 przy ul. Głowackiego – 1511 głosy,
  3. BO 6 Aktywne społeczeństwo – boisko wielofunkcyjne przy ul. Focha – 983 głosy,
  4. BO 5 Etap II Wielopokoleniowy park wypoczynku, sportu i rekreacji przy ul. Boh. Getta – 830 głosy,
  5. BO 9 Nowoczesna baza sportowa – integracją społeczności SOSW nr 1 – 821 głosy;

Włodarz miasta szczególną uwagę zwrócił na projekt zwycięski, któremu się powiodło dzięki zaangażowaniu nowego zarządu osiedla Kmiecie.