W PWSW w Przemyślu odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Podkarpacie literackie na przestrzeni wieków”

20 kwietnia 2018

Zakład Literatury Staropolskiej i Polskiego Oświecenia Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Zakład Filologii Polskiej Instytutu Humanistycznego Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. Podkarpacie literackie na przestrzeni wieków”, która odbędzie się 24 kwietnia w Rzeszowie i 26 kwietnia w Przemyślu.

Program Konferencji dotyczy zagadnień historycznoliterackich i biograficznych. Obejmuje referaty poświęcone twórczości wielu znaczących poetów i pisarzy różnych epok związanych z Ziemią Rzeszowską i Przemyską, m.in. Stanisława Orzechowskiego, Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, Ignacego Krasickiego, Aleksandra Fredry czy Józefa Ignacego Kraszewskiego. Z południowo-wschodniej Polski wywodzi się wielu ważnych dla historii literatury twórców, którzy często nie są kojarzeni z tym regionem geograficznym, a także wielu mniej znanych lub nawet zapomnianych. Organizatorzy Konferencji wyrażają nadzieję, że dzięki zgłoszonym wystąpieniom, znakomita część literatów związanych z Podkarpaciem, dotychczas pomijanych w opracowaniach, znajdzie swoje miejsce w dyskursie naukowym.