W Przemyślu wybudowany zostanie Oddział Celny wraz z infrastrukturą kontrolno-magazynową

17 maja 2018

W Przemyślu wybudowany zostanie Oddział Celny wraz z infrastrukturą kontrolno-magazynową. Koszt przedsięwzięcia wyniesie około 30 mln zł.

Celem inwestycji jest stworzenie optymalnych warunków kompleksowej obsługi przedsiębiorców dokonujących obrotu towarowego z zagranicą oraz zapewnienie odpowiedniego zaplecza dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej obsługujących przedsiębiorców. Inwestycja ma umożliwić dokonywanie odpraw celnych, zapewnić całodobową obsługę elektronicznych zgłoszeń celnych oraz karnetów TIR i ATA a także obsługę firm zlokalizowanych w strefach ekonomicznych i okolicznych operatorów logistycznych.

W Izbie Administracji Skarbowej w Rzeszowie podpisano umowę dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Umowę podpisali: dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie komisarz Grzegorz Skowronek oraz w imieniu wykonawcy- prezes Zarządu Zespołu Projektowego „Kontrapunkt” Ewa Dobrucka.
Projekt obejmuje budowę nowej siedziby Oddziału Celnego w Przemyślu tj. budynku biurowego wraz z częścią kontrolno-magazynową oddziału. W ramach inwestycji planowana jest także m.in. budowa magazynów do składowania towarów  (magazyn depozytowy oraz likwidacyjny). Koszt przedsięwzięcia szacowany jest na poziomie ok. 30 mln złotych.

Kolejny etap – przetarg na wykonawstwo robót- planowany jest na 2019 rok.
Inwestycja wpisuje się w założenia Krajowej Strategii Rozwoju Kraju 2010-2020 oraz Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego  2020, które szczególne znaczenie w rozwoju kraju, jak i województwa przypisują udziałowi instytucji otoczenia biznesu.

Fot. KAS