W Przemyślu rusza Rada Seniorów – można zgłaszać kandydatów

25 listopada 2014

Można już zgłaszać kandydatów do Przemyskiej Rady Seniorów. Kandydatem może być osoba powyżej 60 roku życia mająca poparcie co najmniej 20 osób pełnoletnich.

Do 15 grudnia mieszkańcy Przemyśla oraz podmioty działające na rzecz osób starszych mogą zgłaszać kandydatów do Przemyskiej Rady Seniora. Kandydat musi być mieszkańcem naszego miasta oraz musi mieć ukończone 60 lat oraz posiadać poparcie co najmniej 20 osób pełnoletnich.

Zgłoszenia na odpowiednim formularzu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór do Przemyskiej Rady Seniorów” należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Szczegółowych informacji udziela Robert Gawlik Pełnomocnik Prezydenta Miasta Przemyśla, Rynek 26, tel.: 16 670 40 88, e- mail : pelnomocnik.ngo@um.przemysl.pl .