W Przemyślu przeprowadzono ćwiczenia obrony cywilnej

20 listopada 2015

W Przemyślu przeprowadzono ćwiczenia obrony cywilnej. Uczestniczyła w nich straż pożarna, policja, straż miejska oraz ratownicy medyczni.

Na terenie Zakładu Uzdatniania Wody przy ul. Rosłońskiego w Przemyślu przeprowadzono ćwiczenia „Koordynacja i kierowanie działaniami obrony cywilnej podczas prowadzenia akcji ratunkowych w przypadku wystąpienia zagrożeń ludzi i środowiska naturalnego, wywołanymi siłami przyrody i innymi katastrofami. W ćwiczeniach wzięła udział straż pożarna, policja, straż miejska, ratownicy medyczni.

Akcja rozpoczęła się od przekazania przez pracownika Zakładu Uzdatniana Wody do stanowiska kierowania dyżurnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej informacji o rozszczelnieniu się zaworu beczki z chlorem i wydostawaniu się tej substancji na zewnątrz. Informację o tym zdarzeniu przekazano także do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, które natychmiast poinformowało o tym zdarzeniu służby ratunkowe. Kierownik Zakładu Uzdatniania Wody uruchomił wszystkie procedury do ewakuacji i podjęcia działań zmierzających do likwidacji wycieku. W wyniku dehermetyzacji chloru dwóch pracowników wymagało udzielenia pierwszej pomocy – strażacy podjęli natychmiastowe działania ratownicze. W skafandrach przeciwchemicznych ewakuowali osoby poszkodowane do bezpiecznej strefy. Rannym pierwszej pomocy medycznej udzieliła Grupa Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża, która przybyła na miejsce zdarzenia W tym samym czasie funkcjonariusze Policji przy wsparciu Straży Miejskiej zabezpieczyli strefę zagrożenia oraz poinformowali mieszkańców o niebezpieczeństwie i zasadach postępowania w zaistniałej sytuacji. Prowadzenie działań zakończyło się sukcesem po udanej akcji pracowników Zakładu Uzdatniania Wody polegającej na naprawie zaworu i tym samym zapobiegnięciu dalszego niekontrolowanego wydostawania się chloru.

 

 

fot. UM