W Przemyślu debatowano na temat zaginięć ludzi

30 marca 2015

W Komendzie Miejskiej Policji w Przemyślu odbyła się debata „Gdy zaginie człowiek…Przyczyny i skutki zaginięć ludzi”. Od początku tego roku na policję w Przemyślu zgłoszono już 10 przypadków zaginięć osób.

Spotkanie miało na celu analizę problematyki w kontekście diagnozowania i ograniczania przyczyn zjawiska oraz organizacji szybkiej akcji poszukiwawczej. Debatę rozpoczęto od omówienia zdarzenia w unormowaniach prawnych oraz sposób prowadzenia akcji poszukiwawczych.

Statystyki dotyczące zaginięć na terenie miasta i powiatu przemyskiego pokazują znaczny wzrost tego zjawiska od roku 2013. Od początku tego roku na Policję w Przemyślu zgłoszono już 10 przypadków zaginięć.

W roku ubiegłym, w Polsce zaginęła rekordowa liczba osób, tj. 20 845.

W debacie dotyczącej zaginięć osób, która odbyła się w Komendzie Miejskiej Policji w Przemyślu udział wzięli przedstawiciele Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Kolei, Straży Miejskiej, Podkarpackiego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Żurawicy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, placówek leczniczych, Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowniczych z psami STORAT, PWSW, Urzędu Miasta.