W przemyskim szpitalu przeprowadzą bezpłatne badania zaćmy

4 września 2017

Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu zaprasza na bezpłatne badania zaćmy w ramach Drugiej Białej Soboty w tym roku na Oddziale Okulistyki. Akcja zostanie przeprowadzona w dniu 23 września.

Lekarze Oddziału Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w próbie zmiany sytuacji chorych zagrożonych chorobą zaćmy, znów udzielą bezpłatnych konsultacji.

Duża liczba osób zgłaszająca się do badania podczas pierwszego etapu w czerwcu, świadczy niewątpliwie o pewnej świadomości chorych, że warto zbadać swoje oczy , aby uniknąć niespodzianek. Jednak z drugiej strony pokazuje jak wielka liczba osób autentycznie potrzebujących nie może znaleźć drogi do lekarza specjalisty i jak wielkie jest zapotrzebowanie na taki kontakt.

W dniu 23 września od godz. 9.30-13.30 i 14.00-16.00 na terenie Poradni Okulistycznej Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu ( przy oddziale Okulistyki, wejście od SOR-u,II piętro), odbędą się bezpłatne badania przesiewowe w kierunku diagnostyki i leczenia zaćmy.

Lekarze Oddziału Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu zapraszają lokalną społeczność miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego.

Badanie skierowane jest do osób powyżej 40 r. życia, u których doszło do pogorszenia widzenia w jednym lub obydwu oczach. Badaniem szczególnie powinni być objęci pacjenci chorzy na cukrzycę, długotrwale leczeni sterydami oraz ci, u których zaćma występuje rodzinnie.

Zgłoszenia proszę należy kierować do koordynatorów programu Oddziału Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu pani Teresy Bereś i Macieja Kamińskiego. Będą one przyjmowane w pokoju 219 I piętro, budynek administracji lub pod numerem telefonu 16 677 50 41 w dniach 18-22.09.2017r. w godz. od 8.00-9.00 w celu rejestracji. Liczba miejsc ograniczona – 100.

Badanie będzie polegać na określeniu ostrości widzenia oczu, pomiarze ciśnienia wewnątrzgałkowego, rozszerzeniu źrenic i badaniu w lampie szczelinowej. Po jego zakończeniu pacjenci zostaną objęci okresowym badaniem kontrolnym w Przyszpitalnej Poradni Okulistycznej.

W przypadku obecności zaćmy, która kwalifikuje się do leczenia operacyjnego pacjenci zostaną objęci programem leczenia zaćmy w ramach refundacji NFZ po wystawieniu skierowania przez lekarza POZ do leczenia w Oddziale Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.