W przemyskim Parku Miejskim pojawi się monitoring

28 września 2016

W przemyskim Parku Miejskim pojawi się monitoring. Kamery zostaną zainstalowane miejscach, w których najczęściej dochodzi do aktów wandalizmu.

W przemyskim Parku Miejskim zainstalowane zostaną trzy kamery. Pojawią się one w miejscu, w którym najczęściej dochodzi do aktów wandalizmu, tj. w obrębie placu zabaw i automatycznej toalety. Niszczenie i dewastacja tych miejsc powoduje wzrost kosztów ich bieżącego utrzymania. Monitoring ma na celu ochronę bezpieczeństwa osób i mienia, a także pozyskanie materiału dowodowego w przypadku popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.

Koszt inwestycji wyniesie 13 tys. zł.