Trwa akcja przemyskiej policji w sprawie bezpieczeństwa

27 września 2016

W dniach 26 do 30 września w godzinach od 11 do 16, na Rynku policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu będą informować mieszkańców o wdrożonej Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Będzie to okazja aby podzielić się z funkcjonariuszami informacjami o zagrożeniach, które zauważyliśmy. Zgłoszenia trafią do policjantów, którzy regularnie będą sprawdzać wskazane miejsca.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych, pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie
bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu, a także informacje uzyskane od internautów. Dane prezentowane na mapach uwzględniają zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

Aby zgłosić zagrożenie należy wejść na stronę internetową komendy wojewódzkiej, miejskiej lub powiatowej Policji. Przekazanie tych informacji zajmuje tylko kilka chwil. W razie potrzeby można skorzystać z instrukcji obsługi. Pomocą służą także funkcjonariusze. Zgłoszenie trafi do policjantów odpowiedniej komórki Policji. Zebrane informacje pozwolą na jeszcze lepszą dyslokację służb, aby uniknąć w przyszłości ponownego zgłaszania tego samego typu zagrożeń w tym samym miejscu.

Podczas tworzenia mapy zagrożeń na terenie całego kraju przeprowadzono ponad 11 tysięcy spotkań, podczas których mieszkańcy zgłaszali swe uwagi, mówili o potrzebach i zagrożeniach w swojej okolicy. W spotkaniach wzięło udział ponad 217 tysięcy osób.

Z narzędzia należy korzystać w sposób rozsądny. Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji. Z jednego komputera można zgłosić jedno zagrożenie na dobę.

Należy pamiętać, że zgłoszenia w ramach Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997.