W przemyskim muzeum odbyły się Europejskie Dni Dziedzictwa

13 września 2016

W Muzeum Historii Miasta Przemyśla odbył się wernisaż wystawy „Milczącym bohaterom. Projekty i pomniki poległych w obronie Przemyśla 1914-1919”.

Tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa odbywają się pod hasłem „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki”. Wystawa „Milczącym bohaterom. Projekty i pomniki poległych w obronie Przemyśla 1914-1919” przygotowana przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej nawiązuje do ostatniego członu tego hasła, czyli pomników, które są specyficznym wyrazem powiązań ludzkiego ducha – wyobraźni, wierzeń, umiejętności ujętych w konkretnych kształtach zajmujących jedno z miejsc w otaczającym nas krajobrazie. Zostały na niej zaprezentowane projekty pomników poświęconych poległym w czasie I Wojny Światowej, jak również konkursowe projekty monumentu przemyskich Orląt.

Pomniki są hołdem i przypomnieniem, zwracają uwagę na tych, którzy polegli nie patrząc na to jakiej byli narodowości, po prostu byli żołnierzami, którzy polegli w obronie terenów jakich przyszło im bronić – mówiła podczas otwarcia wystawy Dorota Zahel – Wystawa pokazuje dwa sposoby podejścia do pamięci, pamięć oficjalna – państwowa, którą reprezentują pomniki związane z obrońcami przemyskiej Twierdzy z lat 1914-1915 i pamięć społeczna idąca z potrzeby serca, odzwierciedlona w zaprojektowanych projektach na konkurs.

Zachowane w zbiorach Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej rysunki i projekty założeń cmentarnych, gipsowe modele pomników i tablic zawdzięczają swe powstanie głównie działalności Inspekcji Grobów Żołnierskich w Przemyślu.

Idea Europejskich Dni Dziedzictwa zapoczątkowana została we Francji jako Dni Otwartych Zabytków, podczas których po raz pierwszy wszyscy mogli bezpłatnie zwiedzać obiekty niedostępne na co dzień. Obecnie Europejskie Dni Dziedzictwa organizowane są w 50 krajach Europy i towarzyszą im tematy przewodnie.