W przemyskim muzeum można oglądać wystawę archeologiczną [Galeria]

1 grudnia 2016

„Panorama pradziejów i wczesnego średniowiecza regionu przemyskiego” to najnowsza wystawa archeologiczna w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej.

Wystawa prezentuje kulturę, osadnictwo i gospodarkę dawnych dziejów ziemi przemyskiej. Sięga do najdalszej przeszłości, do wyobrażeń naszego regionu sprzed 20 tys. lat.

Region przemyski charakteryzuje się bardzo bogatą przeszłością, zarówno tą nieodległą w czasie jak i najstarszą. Znaczna różnorodność zjawisk kulturowych, wpływy najważniejszych graczy kształtujących się w Europie, przenikające się wierzenia jak i wpływy kościołów zarówno zachodniego jak i wschodniego, stanowią o niezwykle bogatej przeszłości.Nie dziwi więc obecność wśród zgromadzonych przez lat eksponatów, tych które potwierdzają wpływy i kontakty tych ziem z terenami Europy wschodniej, południowej jak i północnej. Powinniśmy być dumni z tej przebogatej przeszłości, którą odziedziczyliśmy. Jest to wielkie dziedzictwo nasze, nad którym w tej chwili sprawujemy opiekę – podczas otwarcia wystawy powiedział dyrektor Muzeum Jan Jarosz. Podkreślił on także iż wystawa ta nie powstałaby, gdyby nie główny jej inżynier Adam Kostek oraz pracownicy działu archeologii.

Ekspozycja ma charakter popularnonaukowy. Zaaranżowano ją w sposób atrakcyjny dla każdej grupy odbiorców. Dlatego najmłodsi odbiorcy będą mogli znaleźć się w odległej przeszłości dzięki animacjom komputerowym, makietom i modelom postaci ludzkich. W odkrywaniu przeszłości podpowiadają wskazówki znajdujące się w rekonstrukcjach i na tablicach chronologicznych. Wystawa pokazuje jak wyglądało życie codzienne sprzed tysięcy lat, jak zdobywano pożywienie, wytwórczość, budownictwo, wyposażenie, narzędzia pracy, naczynia, strój, a nawet uzbrojenia. Ukazuje też to, w co wierzyli dawni mieszkańcy tych ziem oraz ich sztukę. Po środku wystawy znajduje się strefa sacrum, z odtworzonymi grobami z różnych epok i okresów. Niektóre obiekty zaprezentowane są w formie fotograficznej. Ślady dawnego życia odtworzono za pomocą makiet i kopi.

Odkrywanie historii, poznawanie jej tajemnic odbywa się praktycznie codziennie w Przemyślu. Od dwóch lat prowadzone są niezwykle ważne prace archeologiczne, prowadzone pod kierownictwem Magdaleny Krzemińskiej, która wraz ze swoim zespołem pracuje przy kościele Piotra i Pawła. Kościoła, którego dzisiaj już nie ma, ale którego fundamenty, pozostałości po nim zostały odnalezione – powiedział J.Jarosz. Badania prowadzone są od ubiegłego roku.

Panorama pradziejów i wczesnego średniowiecza regionu przemyskiego” to wystawa została dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: dziedzictwo kulturowe w priorytecie: wspieranie działań muzealnych oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Anna Fortuna

no images were found