W przemyskiej straży granicznej odbyło się honorowe oddawanie krwi

10 maja 2016

W Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu odbyła się akcja honorowego oddawania krwi. Zebrano 11,7 litrów krwi.

W akcji honorowego oddawania krwi, która odbyła się w Komendzie Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu wzięło udział 26 osób. Poza funkcjonariuszami i pracownikami BiOSG krew oddali także żołnierze z 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu oraz studenci PWSW. Pobór krwi odbywał się w ambulansie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – siedziba w Rzeszowie. Łącznie udało się zebrać 11,7 litrów krwi.

Przeprowadzona akcja wpisuje się w cyklicznie organizowany, w okresie od 15 kwietnia do 15 czerwca, ogólnopolski projekt Zespołu ds. Popularyzacji Honorowego Krwiodawstwa w Straży Granicznej pod hasłem „Na straży życia” oraz w tegoroczne obchody jubileuszu 25 -lecia Straży Granicznej.