W 2015 roku Marszałek wsparł Straż Graniczną na Podkarpaciu kwotą 200 tysięcy złotych

3 stycznia 2016

Od 2010 roku Samorząd Województwa Podkarpackiego partycypuje w Funduszu Wsparcia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Ma to swoje umocowanie w ustawie o finansach publicznych i ustawie o Straży Granicznej. Środki finansowe na ten celowy fundusz są przekazywane w oparciu o podpisane umowy.

W lipcu 2015 roku Komendant Bieszczadzkiego Oddziału SG płk SG dr Piotr Patla i Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl podpisali umowę na mocy której Straż Graniczna na Podkarpaciu otrzymała 200 tysięcy złotych. W tym roku dotacja ta została w całości przeznaczona na zakup sprzętu i wyposażenia służącego ochronie granicy państwowej. Między innymi zakupiono samochód patrolowy Suzuki Jimny, siedem szaf do suszenia mundurów służbowych, cztery sztuki nart ski-tour, bronę talerzową wykorzystywaną do czyszczenia pasa kontrolnego biegnącego wzdłuż granicy polsko-ukraińskiej. Ponadto, pieniądze wykorzystano także na zakup sprzętu łączności, informatyki i techniki specjalnej.

– Chciałbym podziękować za pomoc i wsparcie, jakie co roku Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej otrzymuje od Samorządu Województwa Podkarpackiego. Zapewniam, że otrzymane pieniądze zostały zainwestowane w sposób przemyślany i jak najbardziej racjonalny z punktu widzenia ochrony granicy państwowej, a także bezpieczeństwa mieszkańców Podkarpacia – powiedział Komendant Bieszczadzkiego Oddziału SG płk SG dr Piotr Patla.

Rok wcześnie (2014) samorządowcy wsparli Bieszczadzki Oddział SG również kwotą  200 tys. zł