VITA znaczy życie

28 lutego 2014

Dwudziestego piątego lutego podsumowano dwudziestosiedmioletnie działanie Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „VITA” przy Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej w Przemyślu. Klub ten istnieje od roku 1987, przynależy do niego sto dwadzieścia osób oraz dwóch członków honorowych.

Do Klubu należą funkcjonariusze Straży Granicznej, pracownicy cywilni, emeryci i ich rodziny, a także sympatycy spoza formacji. Oddają oni krew zarówno w zbiorowych akcjach jak i indywidualnych.

W roku 2012 Klub otrzymał Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia. Honorowymi członkami są Komendant Główny SG gen. bryg. SG Dominik Tracz oraz P. Wiesław Morawski.

Osoby przynależące do Klubu „VITA” nie tylko oddają krew, ale również niektórzy z nich są wpisani do rejestru potencjalnych dawców szpiku., rozprowadzają oświadczenia woli oddania narządów do transplantacji, propagują zdrowy styl życia, uczestniczą w zbiórkach prezentów dla dzieci przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Przemyślu.

Co roku są uczestnikami ogólnopolskich akcji, takich jak : „Nasza krew-nasza Ojczyzna”, „Wakacyjna kropla krwi”, „Straż Graniczna – Matkom”,”Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”.

Wielu zrzeszonych posiada odznaczenia państwowe, czerwonokrzyskie i resortowe.

Do najbardziej zasłużonych należą : Andrzej Kraczkowski (w ciągu czterdziestu lat oddał ponad 80 litrów krwi ), Dariusz Szlachta, Wiesław Fedyk, Barbara Kurcz.