Uwaga kierowcy. W niedzielę zmiana organizacji ruchu w związku z grającą w Przemyślu Wielką Oriestrą

9 stycznia 2016

Zmiana organizacji ruchu w Przemyślu w dniu 10 stycznia 2016 r. w związku z imprezą pt. „Wspieramy WOŚP w Sanowej”

W dniu 10 stycznia 2016r. nastąpi zamknięcie odcinka ulicy Sanowej od skrzyżowania z Rondem Ofiar Wołynia do wjazdu na teren garażu podziemnego Galerii Sanowa przy ulicy Sanowej.

Wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na ul. Brudzewskiego na odcinku: od wjazdu na teren garażu podziemnego Galerii Sanowa, do skrzyżowania z ul. Trentowskiego.

Wprowadzony zostanie także ruch jednokierunkowy na ul. Rzeźniczej od skrzyżowania z ul. Bystrzyckich, do skrzyżowania z ul. Trentowskiego i ul. Brudzewskiego oraz ruch jednokierunkowy na ul. Trentowskiego , do skrzyżowania z ul. Konopnicką.

Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego umożliwi wykorzystanie jednego pasa ruchu, jako parkingu dla samochodów osobowych.

Ze względu na wprowadzenie jednego kierunku ruchu na ul. Brudzewskiego, ul. Rzeźniczej i ul. Trentowskiego zostanie zmieniona organizacja na wjazdach i drogach wlotowych poprzez wprowadzenie nakazów skrętu zgodnie z przyjętym kierunkiem ruchu na drodze głównej.

W związku z likwidacją przystanku komunikacji miejskiej na ul. Sanowej w obrębie wejścia do Galerii Sanowej zostanie zamieszczona informacja o przeniesieniu przystanku na ul. Brudzewskiego i ul. Rzeźniczą, jako przystanków na żądanie.