Urząd Celny w Przemyślu otrzymał pozytywną ocenę NIK-u

9 września 2014

Urząd Celny w Przemyślu został pozytywnie oceniony przez Najwyższą Izbę Kontroli. Badania i analizę przeprowadzano przez ponad dwa miesiące.

Po ponad dwóch miesiącach przeprowadzanych badań Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła Urząd Celny w Przemyślu. Kontrola obejmowała okres 2010-2013 i dotyczyła sprawności obsługi ruchu osobowego na drogowych przejściach granicznych w Korczowej i Medyce.

Oceniając Urząd Celny, Najwyższa Izba Kontroli zwróciła szczególną uwagę na wprowadzone rozwiązania pozwalające na szybkie podejmowanie działań w przypadku powstawania kolejek lub wystąpienia problemów z obsadą kadrową. Doceniono również działania podejmowane w celu zaopatrzenia przejść w sprzęt do kontroli oraz współpracę ze Strażą Graniczną i służbami ukraińskimi.