Trwa druga tura rekrutacji na studia w WSPiA

9 września 2014

Około 10 procent więcej kandydatów złożyło podania o przyjęcie na studia II stopnia w WSPiA podczas pierwszej tury rekrutacji. II tura przyjęć na studia, potrwa do 27 września 2014 r.

Większa ilość podań na studia II stopnia to potwierdzenie wyników Raportu „Niepubliczne Uczelnie Akademickie 2014” miesięcznika Perspektywy. W zestawieniu WSPiA zajęła drugie miejsce pod względem liczby studentów przyjętych na niestacjonarne studia II stopnia w 2013 r.

Tegoroczna rekrutacja w WSPiA to wiele nowości. Na maturzystów czekają nowe kierunki studiów oraz dostosowane do potrzeb rynku specjalności. Kandydaci mogą wybrać jeden z trzech kierunków: Administrację (I i II stopień), Bezpieczeństwo Wewnętrzne (I i II stopień) oraz Prawo (I stopień oraz jednolite studia magisterskie.).

Kolegium Bezpieczeństwa Wewnętrznego (I i II stopnia)

2aKolejną nowością w tym roku są studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne. WSPiA jest pierwszą na Podkarpaciu uczelnią, która otrzymała uprawnienia do prowadzenia takich studiów. Kandydaci mogą wybrać jedną z 5 specjalności m.in. służby ochrony bezpieczeństwa publicznego, kryminalistyka i kryminologia, komercyjne służby porządkowe, przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej oraz zarządzanie kryzysowe.

Uczelnia prowadzi również studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Tu jako nowość uruchomiona zostanie specjalność kryminalistyka i kryminologia. Oprócz tego studenci mogą wybrać także trzy inne specjalności.

Dostałam się na wymarzone studia

5W tym roku studia w WSPiA wybrała m.in. Klaudia Pilarska z Kutna. – O WSPiA dowiedziałam się, szukając informacji o uczelniach, które mają podpisane porozumienie z Komendą Główną Policji, dotyczące kształcenia studentów. Po sprawdzeniu kilkunastu uczelni w całej Polsce zdecydowałam się na studia właśnie w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie. Tę Uczelnię wybrała też ze względu na doskonałą i atrakcyjną ofertę dydaktyczną – tłumaczy Klaudia Pilarska z Kutna, przyjęta na studia I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w WSPiA.

Kolegium Administracji i Biznesu (I i II stopnia) – Nowy Wymiar Administracji

4Administracja w WSPiA to studia I i II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne. Nowoczesny program studiów dostosowany jest do potrzeb rynku pracy. W tym roku WSPiA wprowadza trzy nowe specjalności: e–administracja, stosunki międzynarodowe oraz zarządzanie w biznesie.

Oprócz tego kandydaci mają do wyboru jedną z piętnastu specjalności m.in. administrację celną i skarbową, administrację publiczną, administrację wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, administrację bezpieczeństwa wewnętrznego, administrowanie w służbie zdrowia, organizację pracy socjalnej i resocjalizację, studia europejskie, proces inwestycyjny czy też zarządzanie zasobami ludzkimi.

Kolegium Prawa (I stopnia oraz jednolite magisterskie)

3W roku akademickim 2014/2015 Wyższa Szkoła Prawa i Administracji proponuje kandydatom na studia kilka nowości. Przede wszystkim studia I stopnia na kierunku prawo. Tu kandydaci mają do wyboru, jedną z 5 specjalności: prawnik korporacyjny, prawo w biznesie, prawnik w systemie bezpieczeństwa, referent prawny w administracji publicznej oraz prawnik w systemie wymiaru sprawiedliwości.

Oprócz studiów pierwszego stopnia, WSPiA jako jedyna uczelnia niepubliczna na Podkarpaciu zaprasza również na jednolite studia magisterskie na kierunku prawo.

Więcej o studiach w WSPiA znajdziesz na www.wspia.eu