Uroczyste ślubowanie nowych funkcjonariuszy Izby Celnej w Przemyślu

6 kwietnia 2016

W dniu 4 kwietnia w siedzibie Izby Celnej w Przemyślu uroczyste ślubowanie złożyli nowo przyjęci funkcjonariusze. Szeregi podkarpackiej Służby Celnej zwiększyły się o 12 funkcjonariuszy, którzy będą zajmować się zadaniami z zakresu zwalczania przestępczości.

Na ogłoszenie o wolnych stanowiskach służbowych w Izbie Celnej w Przemyślu wpłynęło 390 ofert, czyli o jedno wolne miejsce pracy walczyły 32 osoby. Proces rekrutacji nowych funkcjonariuszy trwał kilka miesięcy. Komisja rekrutacyjna sprawdzała wiedzę kandydatów, sprawność fizyczną oraz cechy osobowościowe. Wymogiem koniecznym była także nieposzlakowana opinia kandydatów.

Nowi funkcjonariusze otrzymali akty mianowania z rąk p.o. Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu mł. insp. Jadwigi Zenowicz. Gratulując nowym funkcjonariuszom, dyrektor podkreśliła szczególnie, że „noszenie munduru to wielki zaszczyt i honor, który obliguje do godnego zachowania, do praworządności, profesjonalizmu, bezstronnego postępowania, kultury osobistej i nienagannej postawy etycznej”.

Nowo przyjętych funkcjonariuszy czeka teraz 2-letni okres służby przygotowawczej, w którym poza pracą, przygotowywać się będą do egzaminu przed komisją Ministerstwa Finansów.

W szeregach podkarpackiej Służby Celnej zatrudnionych jest obecnie 1315 osób, w tym 1230 funkcjonariuszy Służby Celnej.