Uroczyste pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej nr 1 w Przemyślu

22 października 2015

Uczniowie tegorocznych klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 w Przemyślu są już pełnoprawnymi członkami tej społeczności. W dniu 15 października oficjalnie przyjętych zostało 64 pierwszoklasistów do grona uczniów tej placówki.

Uroczystość rozpoczął dyrektor szkoły Maciej Kozłowski witając zaproszonych gości, rodziców i uczniów. Wśród przybyłych gości był m.in.: inspektor Wydziału Edukacji, pan Grzegorz Masłyk.

Uczniowie zaprezentowali przygotowany pod kierunkiem wychowawców klas pierwszych ciekawy program artystyczny, w trakcie którego z niezwykłym zaangażowaniem recytowali wiersze i śpiewali piosenki. Głównym punktem uroczystości było ślubowanie uczniów, po którym każdy pierwszoklasista symbolicznym ołówkiem został uroczyście pasowany na ucznia.

Na zakończenie wszyscy otrzymali upominki przygotowane przez rodziców.