Uprzątnięto cmentarz wojenny na terenie Fortu VI Helicha

21 października 2015

Ochotnicy posprzątali i oznakowali cmentarz znajdujący się na terenie Fortu VI Helicha.

W minioną sobotę grupa 12 osób oczyściła i oznakowała cmentarz znajdujący się na terenie Fortu VI Helicha. Wykarczowano chwasty i krzewy, a na środku cmentarza zamontowano krzyż z odlewu betonowego, który wykonał jeden z uczestników akcji. Wykonano również z drzewa ogrodzenie terenu. W najbliższym czasie na terenie tego cmentarza wojennego zostanie zamontowana tabliczka informująca.

W pracach wzięli udział w większości członkowie stowarzyszeń : Stowarzyszenie 3 Historycznego Galicyjskiego Pułku Artylerii Fortecznej im. Księcia Kinsky`ego, Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „X.D.O.K.”, Jednostka Strzelecka 2030 Związek Strzelecki „Strzelec” O.S.W.

Podczas III oblężenia Twierdzy Przemyśl fort na Iwanowej Górze zajmowali Rosjanie, dlatego też przypuszcza się, że to właśnie oni zostali tam pochowani. Teren ten nigdy nie był porządkowany.

Akcję zainicjował Związek Gmin Fortecznych.

 

 

fot. UM