Ulica Wysockiego w Przemyślu zostanie rozbudowana

24 sierpnia 2017

Rusza rozbudowa ul. Wysockiego w Przemyślu. Inwestycja zostanie zrealizowana w ramach projektu „Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowę o dofinansowanie podpisano 12 kwietnia 2017 r. Uczestnikami projektu są Gmina Miejska Przemyśl, Gmina Przemyśl oraz Powiat Przemyski. Celem projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców Przemyśla poprzez poprawę dostępu do niskoemisyjnego transportu publicznego.

Całkowita wartość projektu to: 28 926 245,39 zł, wartość jego dofinansowania wynosi: 19 772 481,04 zł.

Rozbudowa ul. Wysockiego obejmie poszerzenie istniejącej jezdni oraz wyrównanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej, budowę chodników, ścieżki rowerowej oraz zatok autobusowych, a także budowę oświetlenia drogowego oraz odwodnienie poprzez budowę kanalizacji deszczowej.

Wartość samych robót drogowych wykonywanych w ramach powyższej inwestycji wynosi ok. 5,5 mln zł.

Termin zakończenia prac zaplanowano na 31 lipca 2018 roku.

Miejski Obszar Funkcjonalny Przemyśl tworzy miasto Przemyśl wraz z 5 gminami ościennymi: Gminą Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Żurawica.

Fot. www.przemysl.pl