Udaremniono próbę przemytu 300 termometrów rtęciowych

7 stycznia 2015

Na przejściu granicznym w Krościenku udaremniono przemyt 300 termometrów rtęciowych. Termometry próbowała przewieźć Polka.

W dniu 2 stycznia, na przejściu granicznym w Krościenku podczas kontroli wjeżdżającego do Polski samochodu osobowego, którym podróżowała Polka celnicy znaleźli 300 termometrów lekarskich zawierających rtęć. Termometry ukryto w bagażu podręcznym i prawdopodobnie miały one trafić do dalszej sprzedaży.

Termometry zabezpieczono oraz powiadomiono Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego.