Twoje osiedle w twoich rękach

24 lutego 2019

Ostatnia sesja rady miejskiej przyniosła ustalenie terminów do zarządów rad osiedlowych. Przyjęto uchwałę, która precyzuje terminy wyborów do poszczególnych rad osiedli.

Rady osiedli są organami opiniodawczymi, które mają spory wpływ na życie miasta.  Wejście do niej lub zdobycie stanowiska  przewodniczącego umożliwia skuteczniejsze zabieganie o sprawy ,,małej ojczyzny”. Dzięki uczestnictwu w radzie osiedla można załatwić nowy plac zabaw, remont chodnika czy piknik rodzinny w dzielnicy.

Rada osiedla jest też naturalnym poligonem dla początkujących działaczy przed ubieganiem się o wyższe stanowiska w mieście. Ich przedstawiciele mają  prawo do zabierania głosu w sprawach swoich osiedli  na sesjach rady miejskiej Przemyśla.

Poniżej terminarz wyborów.