Trzydzieści osiem firm powstało w 2014 roku w Przemyślu przy wsparciu PARR

5 lutego 2015

Dzięki wsparciu Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w 2014 r powstało 38 nowych firm. Realizacja tych inwestycji odbyła się w ramach programu „Pierwszy biznes”.

Z końcem roku 2014 zakończono realizację projektu „Pierwszy biznes” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach tego programu 38 osób założyło własną firmę, a kolejnych 17 bezrobotnych osób znalazło zatrudnienie w utworzonych podmiotach. Z nowo powstałych firm 17 jest prowadzonych przez kobiety, a 21 przez mężczyzn. Założone działalności gospodarcze, to w większości przedsiębiorstwa usługowe, w takich branżach jak : budownictwo -5 firm, fotografia i reklama -3, motoryzacja -3, informatyka – 3, zdrowie i uroda – 8, dom i ogród – 2, edukacja -1, doradztwo prawne -1, produkcja i wyroby własne -3, pozostałe -9.

Projekt „Pierwszy biznes” otrzymał dofinansowanie na kwotę 1 873 671,65 zł i był skierowany do osób w wieku do 30 lat i powyżej 50 z terenu Przemyśla, a także powiatu przemyskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego. Do projektu zgłosiły się 133 osoby, z czego do udziału w nim zakwalifikowało się ostatecznie 48. Po przejściu szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej każdy z nowych przedsiębiorców skorzystał z doradztwa, a następnie w czerwcu otrzymał dofinansowanie rozpoczął działalność. Kwoty dotacji wyniosły od 22 tys. zł do 30 tys. zł. Pieniądze te można było przeznaczyć na zakup niezbędnego wyposażenia, maszyn, urządzeń, środków transportu, zrealizowanie usług remontowo – adaptacyjnych. Poza dotacją inwestycyjną otrzymali również – przez 6 miesięcy – dotację pomostową w wysokości 1600 zł na koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (ZUS, koszt wynajmu lokalu itp.)

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego prowadzi działalność od 10 lat, jej usługi skierowane są przede wszystkim do przedsiębiorców i osób chcących założyć własną działalność gospodarczą oraz do jednostek samorządu terytorialnego. Dotychczas PARR pozyskał ponad 2 mln zł na realizację różnych projektów. W ramach 4 projektów Agencja udzieliła blisko 340 dotacji na rozpoczęcie własnego biznesu, które pochodziły ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, łącznie prawie 15 mln zł. Przy wsparciu PARR powstało również 6 spółdzielni socjalnych, w których zatrudnienie znalazło 36 osób bezrobotnych. Aktywnie wspomagając lokalne samorządy w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych pozyskano prawie ponad 120 mln zł. Od dwóch tygodni PARR cierpi jednak na brak kierownictwa. Długoletni dyrektor Piotr Słaby został kilkanaście dni temu odwołany ze stanowiska. Następcy jeszcze nie poznaliśmy.