Trwa ankietowanie przemyślan w sprawie nowego cmentarza miejskiego

7 czerwca 2017

Mieszkańcy Przemyśla mają okazję wypowiedzieć się jak widzieliby zagospodarowanie terenów zielonych wokół cmentarza oraz jakie niezbędne elementy powinny znajdować się bezpośrednio na nim. Trwające konsultacje społeczne dotyczą nekropolii mającej powstać przy ulicy Buszkowickiej.

W ramach projektu „Szkoła świadomego planowania przestrzennego – partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych” miasto Przemyśl poddaje konsultacjom społecznym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Monte Cassino 1”, którego główną funkcją będzie cmentarz komunalny oraz jego otoczenie przeznaczone na usługi i zieleń urządzoną / parkową.

Od poniedziałku na ulicach naszego miasta można spotkać ankieterów. Jest to okazja dla mieszkańców aby wypowiedzieli się jakie mają propozycje do zagospodarowania terenów zielonych wokół cmentarza oraz jakie niezbędne elementy powinny znajdować się na nekropolii.

W ramach planowanych konsultacji społecznych, zostanie przed urzędem miejskim urządzony również terenowy punkt konsultacyjny, przeprowadzone zostaną konsultacje on-line oraz warsztat konsultacyjny.

Całość podsumuje spotkanie konsultacyjne. Informację o terminach poszczególnych technik konsultacyjnych podane zostaną na bieżąco na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu.