Tarcza Antykryzysowa a opłacanie składek do ZUS-u

2 kwietnia 2020

Comiesięczne opłacenia składek do ZUS-u spędza sen z oczu niejednemu przedsiębiorcy, którzy dodatkowo zastanawiają się, jak poradzić sobie w obecnej sytuacji. W skrócie przedstawiamy, co daje pakiet regulacji składających się na przyjętą 1 kwietnia Tarczę Antykryzysową w odniesieniu do opłacania składek na ubezpieczanie. 

  • Po pierwsze – zwolnienie małych firm, zgłaszających do 9 osób do ubezpieczeń społecznych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.
    Państwo przejmie na 3 miesiące pokrycie składek do ZUS od przedsiębiorców działających przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do 15 681 zł (300% przeciętnego wynagrodzenia), którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek. Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na 1 lutego 2020 r.
    Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.
  • Po drugie świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło) oraz świadczenie postojowe dla samozatrudnionych, które wynosi 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. Jest jednak obłożone pewnymi warunkami, m.in. wysokością przychodu oraz terminem podpisania umowy lub rozpoczęcia działalności – musi być to przed 1 lutego br. W przypadku wykonujących pracę w oparciu o umowy cywilnoprawne, których suma przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożony został wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.
  • Ostatnia z form wsparcia – ulga w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Ulga odnosi się do wszystkich płatników składek. Dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Nie ma znaczenia od kiedy płatnik prowadzi działalność. Nie ma też znaczenia wielkość jego firmy. Z ulgi mogą skorzystać także samozatrudnieni. Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r. Dzięki niej można opłacić składki do ZUS w dłuższym czasie.

Szczegóły o kryteriach kwalifikujących do ubiegania się o wsparcie ZUS-u w ramach Tarczy Antykryzysowej znaleźć można na stronie internetowej ZUS. Tam również dostępne są wnioski, które należny złożyć. Dostępne online – na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Wnioski składać można drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem poczty lub osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem „Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

W przypadku problemów z wypełnieniem wniosku, można liczyć na pomoc pracowników ZUS – należy kontaktować się z nimi telefonicznie.

 

Zdjęcie wyróżniające – canva.com