Tania windykacja sądowa tylko w e-Sądzie!

16 grudnia 2016

Kiedy dłużnik zwleka lub odmawia zapłaty należności wierzyciel staje przed koniecznością podjęcia stanowczych kroków. Sposobem na odzyskanie pieniędzy od nierzetelnego kontrahenta jest windykacja sądowa. Wierzyciel ma możliwość uzyskania prawomocnego tytułu wykonawczego w sądzie stacjonarnym lub elektronicznym. Które rozwiązanie jest jednak dla niego korzystniejsze? O tym powiemy w dalszej części artykułu.

Postępowanie sądowe może być proste i tanie

Wizja postępowania sądowego często wywołuje u wierzycieli przerażenie. Niestety polskie sądy nadal są kojarzone z mnóstwem formalności i długotrwałymi działaniami. Odpowiedzią na potrzeby wierzycieli jest Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (EPU) nazywane sądem elektronicznym. To sprytne rozwiązanie zostało wprowadzone w 2010 r., by usprawnić postępowania. E-sąd swoją siedzibę ma w Lublinie, jest on jednak właściwy do prowadzenia spraw z całej Polski. Czy warto kierować sprawy do postępowania elektronicznego? Zdecydowanie tak, windykacja sądowa to skuteczny sposób, by odzyskać pieniądze od dłużnika, a oto kilka argumentów przemawiających za e-Sądem:

  • uproszczona procedura – sen z powiek wielu wierzycielom spędzały liczne formalności, które były niezbędne do spełnienia przy prowadzeniu postępowanie w sądzie tradycyjnym stacjonarnym. To co wyróżnia EPU to uproszczona procedura, wierzyciel po zarejestrowaniu na stronie e-Sądu wypełnia elektroniczny pozew. Jest to działanie bardzo intuicyjne i nie wymaga posiadania rozbudowanej wiedzy prawnej. Jedyną trudnością jest posiadanie podpisu elektronicznego. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by pozew do EPU skierować z udziałem prawnika, która zadba o prawidłowość złożonego dokumentu.

  • Brak dowodów – postępowanie w sądzie stacjonarnym wymaga od wierzyciela przedstawienia konkretnych dowodów. W sądzie elektronicznym nie ma takowej konieczności.

  • Szybkość postępowania – żmudne postępowania sądowe to już przeszłość. Sprawy w EPU są rozpatrywane na posiedzeniach niejawnych przez co uzyskanie tytułu wykonawczego następuje zdecydowanie szybciej. Ponadto w EPU nie bierzemy udziału w żadnych rozprawach, o wyniku postępowania dowiadujemy się przez elektroniczny panel, w którym również możemy pobrać prawomocny tytuł.

  • Koszty – to kolejna ogromna zaleta e- Sądu. Wielu wierzycieli rezygnowało z dochodzenia należnych środków pieniężnych ze względu na koszty. W celu skierowania sprawy do sądu stacjonarnego konieczne było uiszczenie opłaty w wysokości 5% dochodzonej kwoty należności. EPU jest zdecydowanie tańsze, gdyż opłata wynosi jedynie 1,25% należności głównej.

E-sąd to rozwiązanie nie bez wad

Warto jednak podkreślić, że EPU nie jest rozwiązaniem bez wad. Postępowanie elektroniczne ma ograniczone możliwości. Wierzyciel decydujący się na e-Sąd nie ma możliwości uzyskania zabezpieczenia swojego roszczenia. Dodatkowo EPU rozpatruje jedynie sprawy, które są bezsporne. Jeśli dłużnik wniesie sprzeciw, e-Sąd cofnie sprawę do sądu stacjonarnego. Postępowanie elektroniczne obejmuje głównie sprawy, które dotycząca odzyskania należności pieniężnych wynikających z konkretnych dokumentów jak np. faktury.