Szlakiem walk Orląt Przemyskich

5 września 2016

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej zaprasza na otwarcie wystaw poświęconym Orlętom Przemyskim oraz na wycieczkę do miejsc walk i śmierci Orląt.

W sobotę, 10 września, o godz. 11 w Muzeum Historii Miasta Przemyśla otwarta zostanie wystawa „Milczącym bohaterom. Projekty i pomniki poległych w obronie Przemyśla 1914-1919”. O godz.11.30 odbędzie się odczyt z pokazem multimedialnym „Orlęta Przemyskie”, a o godz.11.45 przed głównym gmachem Muzeum prezentacja wystawy plenerowej „Przemyśl Orlętom. Konkurs na projekt pomnika Orląt Przemyskich w 1938r.”. Również w sobotę, o godz. 12.15 złożone zostaną kwiaty pod pomnikiem Orląt Przemyskich.

W niedzielę, 11 września w godzinach 11-14 zorganizowana zostanie wycieczka autokarowa do miejsc walk i śmierci Orląt.

Wydarzenia zorganizowano w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2016.