Święto skautów

28 lutego 2020

Dzień Myśli Braterskiej to święto skautów z całego świata, a w tym przemyskich harcerzy.
W tym roku, w sobotę 22 lutego, podzieleni na patrole wyruszyli na grę terenową po parku, Zniesieniu i również mniej znanych częściach Starego Miasta. Odszukując skrytki na podstawie podanych współrzędnych geograficznych, wykonywali na trasie różnorodne zadania tj. zaprojektowanie grafiki z okazji swojego święta, wykonanie dobrego uczynku, nagranie filmu z życzeniami dla harcerzy spoza Przemyśla, odnalezienie historycznych miejsc związanych z patronem hufca- Orlętami Przemyskimi, wymyślenie krótkiego pouczającego opowiadania o przyjaźni czy posprzątanie okolicy z zalegających śmieci.
Drugim wydarzeniem tego dnia była uroczysta wieczornica w podziemiach Zamku Kazimierzowskiego, gdzie wraz z zaproszonymi gośćmi spotkały się wszystkie pokolenia harcerskie, od zuchów aż po Seniorów. W czasie gawędy poruszano temat wartości moralnych i Prawa Harcerskiego, na jakich opiera się ten ruch już od ponad 100 lat, a które nadal pozostają aktualne i ważne dla młodych ludzi.

Podsumowaniem uroczystości było wręczenie przez komendanta hufca phm. Remigiusza Łuca listów gratulacyjnych dla drużynowych, dyplomów dla honorowych krwiodawców, którzy w tygodniu poprzedzającym święto oddali krew w akcji Harcerska Kropla Braterstwa oraz nagród dla zwycięzców sportowej rywalizacji na liczbę kilometrów, pokonanych biegiem, pieszo, rowerem czy nawet żeglując.
Obchody Dnia Myśli Braterskiej zostały przygotowane w myśl idei harcerskiej przez sztab składający się z młodych i aktywnych kadr przemyskich drużyn dla swoich rówieśników jak i młodszych podopiecznych.

Hufiec Ziemi Przemyskiej im. Orląt Przemyskich zrzesza drużyny harcerskie i gromady zuchowe na terenie powiatu przemyskiego. Od niemal 110 lat kultywuje tradycje skautingu polskiego, założonego przez Andrzeja Małkowskiego dla odzyskania niepodległości. Nasze harcerski i nasi harcerze w swoich drużynach uczą się wdrażać w życie szczytne ideały, które wpisane mamy jako harcerze polscy w swoim prawie i przyrzeczeniu. Służba Bogu, Polsce i Bliźnim, to nasz ideał, który na cotygodniowych zbiórkach poprzez różnorodne bogate formy pracy wdrażają w życie nasi drużynowi. Od najmłodszych lat poprzez zabawę – zuchy, gry terenowe i poznawanie tajników harcerskich poprzez przygodę – harcerze, naukę pracy w grupie, realizację wspólnych projektów – harcerze starsi i wreszcie poszukiwanie pól służby oraz wyczyn – wędrownicy.

Przemyskie gromady zuchowe i drużyny harcerskie w ten właśnie sposób realizują harcerski system wychowania. Nasze dzieci i młodzież w ciągu roku realizują różnego rodzaju zadania związane z realizacją stopni i sprawności. Dla przykładu można wymienić naukę posługiwania się mapą i kompasem, biwakowania pod namiotami lub dla osób starszych w zbudowanym samodzielnie schronieniu, pierwszą pomoc, strzelectwo, kajakarstwo, żeglarstwo, poznawanie otaczającej przyrody czy naukę gry na instrumentach. Wyżej wymienione techniki harcerskie to nadal jest jedynie wycinek działalności przemyskiego harcerstwa. Wiele działań bowiem odbywa się wspólnie na szczeblu hufca i wiele z nich odbywa się nie tylko wewnątrz organizacji. Hufiec Ziemi Przemyskiej często staje się inicjatorem przedsięwzięć skierowanych do społeczeństwa naszego miasta. W ramach służby Bogu harcerki i harcerze organizują oprawy Mszy Świętych, są organizatorami nabożeństw majowych i różańcowych, włączają się w organizowane w archidiecezji spotkania młodych, czuwania modlitewne czy różnego rodzaju akcje odbywające się we wspólnotach kościelnych. Realizując służbę Polsce nasz hufiec jest stałym uczestnikiem a często wręcz organizatorem uroczystości patriotycznych i rocznicowych. W ramach kształtowania tożsamości narodowej młodzieży harcerskiej organizowane są spotkania z weteranami walk o niepodległość, żołnierzami Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych i Szarych Szeregów. W naszym hufcu również szczególny nacisk kładzie się na szacunek do symboli narodowych oraz patriotyzm sprowadzający się do sumiennego i rzetelnego wykonywania obowiązków obywatelskich, rodzinnych i szkolnych. Chcąc jak najlepiej służyć bliźnim, przemyscy harcerze angażują się w działalność charytatywną. Od wielu lat w przemyskim hufcu organizowane są różnego rodzaju zbiórki dla potrzebujących. Od żywności po plastikowe nakrętki, od pomocy materialnej po niesienie pierwszej pomocy przedmedycznej której harcerze uczą się na zbiórkach.

Hufiec Ziemi Przemyskiej im. Orląt Przemyskich jako cząstka całego Związku Harcerstwa Polskiego stawia sobie za cel „wypuszczać w świat” ludzi ukształtowanych moralnie, odważnych, uczciwych, empatycznych i radosnych, którzy nie tylko będą dawali innym pozytywny przykład ale będą też starali się jak chciał tego twórca skautingu gen. Robert Baden-Powell „zostawić świat choć trochę lepszym niż go zastali”.

Tekst – Katarzyna Pilawa, Piotr Wolak

Zdjęcia – Wiktoria Opaluch