Świetna akcja stowarzyszeń Linia 102-Zobacz film.

7 grudnia 2019

Stowarzyszenie Linia 102 .pl i jego ukraiński odpowiednik Linia 102. ua ze Lwowa zorganizowały akcję ,,Mikołaj bez granic”. Tym razem z prezentami przyjechali do Polski Ukraińcy.   

 

film bk