Światowy Dzień Celnictwa

28 stycznia 2016

W miniony wtorek obchodziliśmy Światowy Dzień Celnictwa. Za pośrednictwem Izby Celnej w Przemyślu do budżetu państwa w trzech kwartałach 2015 roku trafiło łącznie prawie 960 mln zł.

Światowy Dzień Celnictwa obchodzony jest 26 stycznia. Ustanowiono go w 1983 roku, aby uczcić 30 rocznicę inauguracyjnej sesji Rady Współpracy Celnej. Chociaż Polska przystąpiła do Rady już w 1974 roku, to dopiero od 1992 roku polscy funkcjonariusze celni obchodzą to święto.

Hasłem przewodnim tegorocznego Światowego Dnia Celnictwa jest Cyfrowe Cło. Kierując się tym założeniem, funkcjonariusze Służby Celnej pracować będą w tym roku nad wdrożeniem kolejnych rozwiązań w ramach Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej, które skrócą czas oczekiwania na przejściach granicznych i czas przekroczenia granicy, podniosą poziom jakości obsługi czy wyeliminują powielenie czynności realizowanych na granicy. Istotnym komponentem cyfryzacji Służby Celnej w całym kraju będzie Projekt Cyfrowa Granica, nad którym intensywnie pracują teraz m.in. funkcjonariusze Izby Celnej w Przemyślu.

Za pośrednictwem Izby Celnej w Przemyślu do budżetu państwa tylko w III pierwszych kwartałach  2015 roku trafiło łącznie blisko 960 mln złotych. Wpływy z tytułu podatku akcyzowego wynosiły ponad 915 mln zł, a wpływy z cła ponad  42 milionów złotych.

Obecnie na Podkarpaciu w Służbie Celnej pracuje ponad 1300 funkcjonariuszy i pracowników, z czego 38 % załogi stanowią kobiety.