W Korczowej odbyło się spotkanie polskich i ukraińskich służb granicznych

2 października 2014

Przedstawiciele Bieszczadzkiego Oddziału SG spotkali się z przedstawicielami Państwowej Służby Granicznej Ukrainy. Rozmawiano o efektach dotychczasowej współpracy oraz omówiono zadania na przyszłość.

We wtorek, 30 września w Korczowej spotkali się przedstawiciele Służb Granicznych Polski i Ukrainy. Podsumowano dotychczasową współpracę w zakresie readmisji określono najważniejsze zadania na przyszłość. Oceniono również wspólne patrole oraz wyniki z zakresu przeciwdziałania przestępczości przygranicznej.

Stronę Polską reprezentował nowy Komendant Bieszczadzkiego Oddziału SG płk SG Piotr Patla.