Spotkanie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie sytuacji na przejściach granicznych

12 maja 2014

W ubiegły piątek Prezydent Miasta Przemyśla przewodniczył posiedzeniu członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście, przedstawiciele Urzędu Celnego i Straży Granicznej.

W trakcie obrad omówiono bieżącą sytuację na przejściach granicznych w naszym regionie. Ustalono zasady i warunki ewentualnego przyjęcia cudzoziemców, nadawania im statusu uchodźcy oraz zakresu pomocy jaka może zostać im udzielona w naszym kraju.

W chwili obecnej sytuacja na przejściach w naszym regionie jest stabilna. Podlega ona cały czas monitorowaniu. Pomiędzy służbami granicznymi, Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim, a Urzędem do Spraw Cudzoziemców i Urzędem Miejskim w Przemyślu prowadzona jest na bieżąco wymiana informacji.