Przemyska Morawa wyróżniona w programie Wiarygodna Szkoła

12 maja 2014

Przemyskie II Liceum Ogólnokształcące im. prof. Kazimierza Morawskiego 30 kwietnia zostało wyróżnione w Ogólnopolskim Programie Wiarygodna Szkoła. Uczestnicząc w tym programie szkoła otrzymała Certyfikat Wiarygodności.

Przemyski ogólniak został liderem wśród liceów w całym powiecie w oparciu o wyniki z egzaminów maturalnych Edukacyjnej Wartości Dodanej opracowanej przez Instytut Badań Edukacyjnych.

Program Wiarygodna Szkoła jest skierowany do najlepszych liceów w całej Polsce. Udział w nim jest również potwierdzeniem, że szkoła posiada właściwą infrastrukturę i gwarantuje bezpieczeństwo uczniom.

II LO udział w programie zawdzięcza podsumowaniu czterech egzaminów, w których otrzymało bardzo dobre wyniki i wysoką efektywność mierzoną w Edukacyjnej Wartości Dodanej. Szkoła w procesie weryfikacji otrzymała 150 pkt i tym samym zakwalifikowała się jako szkoła 4 gwiazdkowa ( w punktacji 5 gwiazdkowej).