Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Przemyślu ma nową siedzibę

6 listopada 2014

Specjalny Ośrodek Wychowawczy nr 1 w Przemyślu korzysta już z nowej siedziby przy ulicy Dworskiego. Budynek na ten cel przekazało miasto.

W środę, 5 listopada w budynku przy ulicy Dworskiego 104 nastąpiło uroczyste otwarcie nowej siedziby Specjalnego Ośrodka Wychowawczego nr 1 oraz placu zabaw, który został przeniesiony z ul. Basztowej. Fundatorem placu zabaw jest pan Krzysztof Kuncelman.

Budynek dla nowej siedziby szkoły został przekazany przez miasto, które również sfinansowało remont jaki przeprowadzono podczas wakacji. Czynnie zaangażowani byli w niego wszyscy pracownicy placówki, rodzice dzieci, a także skazani z Zakładu Karnego w Medyce. Obiekt przystosowano do poruszania się osób niepełnosprawnych. Dzięki wsparciu PFRON zamontowano zewnętrzne windy.

W siedzibie Specjalnego Ośrodka przy ul. Dworskiego znajduje się 5 oddziałów grup przedszkolnych, 12 klas podstawowych i gimnazjum, a także 5 grup wychowawczych. Łącznie uczy się tam 100 dzieci z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej w wieku od 3 do 24 lat. W ramach Projektu Obywatelskiego doposażono sale w sprzęt do rehabilitacji oraz w meble szkolne. W budynku znajdują się gabinety m.in.: do logopedii, dogoterapii, terapii teatrem, pracownia plastyczno – techniczna. Dodatkowym atutem siedziby tej placówki jest bliskość obiektów sportowych, a także płaski teren umożliwiający poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

fot. R.Porada ( UM )