Smolarnia, podwyżka cen wody oraz zielony rynek – gorące tematy LXIV Rady Miasta Przemyśla

30 maja 2014

Problem budowy wytwórni mas bitumicznych oraz podwyżka cen wody, to główne kwestie, które poruszono na sesji LXIV sesji Rady Miasta  Przemyśla. Obrady odbyły się w czwartek, 29 maja.

Podczas posiedzenia rady Miejskiej znów głośno było w sprawie budowy wytwórni mas bitumicznych przy ulicy Sieleckiej. Przedstawiciele zarządu osiedli tamtejszych terenów w imieniu mieszkańców wyrazili sprzeciw wobec powstania tej inwestycji. Wciąż zbierane są podpisy protestujących, do chwili obecnej zebrano ich pięćset. Mieszkańcy uważają, że opinie jakie otrzymali od wykonawców na temat szkodliwości ich działalności są „ubarwione”. Podają oni bowiem jakoby jedynym efektem ubocznym działalności zakładu była para wodna, dwutlenek węgla i azotu. Inspektorat Ochrony Środowiska przypomina, że tego typu wytwórnie oddziałują środkami chemicznymi w odległości do kilkuset metrów.

Mieszkańcy z tamtego rejonu zdają sobie sprawę, że wybrali do osiedlenia rejon gospodarczy jednak to nie oznacza, że mają się na wszystko zgadzać.

W odpowiedzi na zaniepokojenie przemyślan Robert Choma zapowiedział, że 6 czerwca Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego przeprowadzi kontrolę na terenie zakładu, gdyż zgodę na jego powstanie wydał wojewoda podkarpacki.

Zarządcy zgłosili również podczas obrad kolejny problem jaki pojawił się wraz z podtopieniami po ostatnich ulewnych deszczach. Zalanych zostało około pięćdziesięciu działek rekreacyjnych, ale nie przez rzekę San,a przez kolektory ściekowe. Jak podejrzewają poszkodowani winna temu jest oczyszczalnia ścieków, która prawdopodobnie przyblokowała śluzę z przepływami. Taka sytuacja może się przyczynić do wybuchu bomby ekologicznej.

Wniesiony przez prezydenta Chomę projekt dotyczący podwyżki wody o 5 gr nie uzyskał poparcia w trakcie głosowania. Jak zauważył radny Władysław Bukowski ceny za wodę i odprowadzanie ścieków są w Przemyślu już i tak wysokie, a biorąc pod uwagę, że jesteśmy miastem biednym zamiast kolejnej podwyżki wskazane byłoby poszukać na ten cel oszczędności w budżecie miasta.

W trakcie sesji potwierdzono, że na terenie zielonego rynku będzie nadal możliwość handlu rzeczami używanymi, w wyznaczonych do tego sektorach. Zgodnie z rozporządzeniami sanepidu nie będzie można handlować mięsem wołowym i wieprzowym, wciąż jednak dostępny będzie drób oraz mleko pasteryzowane.

Anna Fortuna