Słowacka promocja w Przemyślu

4 maja 2014

W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbyła się międzynarodowa konferencja pod hasłem „Potencjał turystyczny pogranicza polsko-słowackiego”. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „Promocja turystyczna kluczem rozwoju gospodarczego pogranicza polsko-słowackiego”.

Projekt ten jest realizowany wspólnie przez Powiat Przemyski i Powiat Humenne. Dofinansowanie na ten cel pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-20013 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego.

Udział w konferencji podsumowującej projekt wzięli przedstawiciele Powiatu Przemyskiego i Powiatu Humenne, Jadwiga Żmuda i Zdzisław Szeliga ze Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Dariusz Terendij z firmy Cybernet Webfabryka, Leszek Koman z PTTK w Przemyślu.

Koordynator projektu Jadwiga Żmuda podkreśliła, że ma nadzieję, że realizowany projekt będzie początkiem dalszej współpracy z naszymi Słowackimi sąsiadami i poprzez wspólny rozwój turystyki uda się zmniejszyć bezrobocie w naszym regionie. Różne formy promocji zastosowane w tym projekcie mają pomóc ożywić gospodarkę i podnieść jej atrakcyjność poprzez turystykę. Nasz region pomimo wielu walorów wciąż jest słabo odkrywany przez zwiedzających.

Projekt realizowany jest od 1 lipca 2013 roku i zakończy się 30 czerwca roku 2014. Skierowany jest do mieszkańców obszaru pogranicza polsko-słowackiego, turystów odwiedzających ten region, przedsiębiorców, w tym szczególnie właścicieli punktów gastronomicznych czy też oferujących noclegi.

W ramach tego projektu firma Cebernet Webfabryka stworzyła portal internetowy 3drogi.pl, który nawiązuje do 3 szlaków turystycznych łączących obszary pogranicza polsko-słowackiego-trasa przez Birczę, Dynów, Ustrzyki. Portal powstał w 4 językach (polskim, słowackim, angielskim i niemieckim), jest on również przystosowany do korzystania przez osoby niewidzące.

Kolejnym rezultatem realizowanego programu jest przewodnik turystyczny „Przemyśl – Humenne”, wydany w 4 językach, w ilości 5 tys. egzemplarzy. Zawiera on zdjęcia i opisy miejsc znajdujących się na szlakach turystycznych oraz mapkę.

Przedsięwzięcie polsko-słowackie promowane jest plakaty, ulotki i banery informacyjne, artykuły prasowe oraz gadżety reklamowe.

Aby zachować trwałość projektu m.in.: będą organizowane wspólne imprezy turystyczne czy też wzajemna promocja np. w Punkcie Informacji Turystycznej w Przemyślu.

W dalszej części spotkania Zdzisław Szeliga ze Starostwa Powiatowego zaprezentował walory turystyczne naszego regionu takie jak : sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej, cerkiew św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej (z XV w, najstarsza i jedyna murowana cerkiew w Polsce), Zamek w Krasiczynie, architekturę drewnianą, Arboretum w Bolestraszycach, Forty Twierdzy Przemyśl. Ciekawostką i analogią do sąsiadów jest fujara słowacka stworzona przez przemyskiego artystę Marka Mikruta.

Wśród walorów turystycznych przedstawionych przez przedstawicieli ze Słowacji znalazły się m.inn.: muzeum i skansen w Humenne, szereg rezerwatów przyrody (Dranec, Łąki w Ostolicach, obszar Hubkowa z dużą ilością tras turystycznych, Sokół Humensky ze skałami do wspinaczki i jaskiniami, Brekovsky z ruinami zamku). W Humenne i w jego okolicach warto też zwiedzić okoliczne cmentarze z I wojny światowej (Beherov, Stebnik, Medzilaborce, Polana „Hodosik” z cmentarzem położonym na szczycie góry), a w miejscowości Osadne Krypte żołnierzy poległych w okolicy w latach 20 i 30.

Realizowany projekt pokazuje jak wiele mamy do zaoferowania turystom, których warto namawiać by odwiedzali nasz region.

Anna Fortuna