Ruszył nabór wniosków o stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

12 marca 2015

Od 6 marca można się starać o przyznanie stypendium dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym w ramach Programu Pomocy Dzieciom realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES. Wnioski będą przyjmowane do 6 kwietnia.

O stypendium mogą się starać osoby będące w trudnej sytuacji materialnej, a których dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym i wymaga całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Wysokość oraz forma pomocy jest ustalana indywidualnie dla każdej rodziny i jest przyznawana okres roku czasu.

Program Pomocy Dzieciom skierowany jest rodzin będących w trudnej sytuacji finansowej, których dziecko na skutek choroby lub wypadku znalazło się w ciężkim stanie klicznym.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.spes.org.pl/stypendia .