Rusza regionalny program dla Podkarpacia na lata 2014 – 2020

16 lipca 2014

Rusza nabór projektów o charakterze strategicznym do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020. Szacowana kwota dla projektów, to 380 mln euro.

Nabór projektów o charakterze strategicznym do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2020 potrwa od 16 lipca 2014 do 5 września 2014 r.

Nabór będzie się odbywał w 3 grupach : 1) projekty w obszarze innowacji, badań, rozwoju; 2) komunikacja drogowa i kolejowa; 3) sfera społeczna – projekty związane ze służbą zdrowia, ochroną środowiska.

Szacunkowa kwota przewidziana dla propozycji projektów strategicznych, to 380 mln euro.

Przy wsparciu środków z perspektywy finansowej 2007 – 2014 powstają : podkarpacki odcinek sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej, ścieżki rowerowe, budowa Centrum Wystawienniczo – Kongresowego w Jasionce.