Rusza przebudowa ulicy Tatarskiej w Przemyślu

15 marca 2017

Już niebawem rozpocznie się długo oczekiwana przebudowa ul.Tatarskiej. Dotychczas ta jedna z tras spacerowych prowadzących na Zniesienie straszyła dziurami.

W dniu 14 marca br. przekazany został wykonawcy plac budowy – ul.Tatarska – i wkrótce rozpoczną się prace, które będą prowadzone etapowo. Zakres robót obejmie rozbudowę odcinka od skrzyżowania z ulicą Szykowskiego do skrzyżowania z ulicą Przemysława wraz z odwodnieniem, oświetlenie oraz zabezpieczenie i przebudowę pozostałej infrastruktury technicznej. Wykonawcami robót jest PBI Infrastruktura Spółka Akcyjna z siedzibą w Kraśniku oraz PBI WMB Spółka z o.o. z siedzibą w Kraśniku.

Planowany koszt zadania to 2 150 tys. zł. (plus odszkodowania za grunty). Planowany termin zakończenia prac, to 31 lipca br.

Przebudowa ul.Tatarskiej jest jedną z planowanych w tym roku i przyszłych latach na tym osiedlu inwestycji, obok przebudowy ul. Piasta Kołodzieja oraz ul. Witolda Regera.

Fot. Grzegorz Karnas (www.przemysl.pl)