Rusza nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2019 rok

2 lipca 2018

W dniu 2 lipca br., rusza nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2019 rok. Projekty będą zgłaszać przemyskie zarządy Osiedli.

Podobnie jak przez ostatnie dwa lata, także w tym roku projekty do Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla na 2019 rok zgłaszać będą zarządy Osiedli po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami osiedli. O sposobie konsultacji decydować będzie Zarząd Osiedla. Kwota na ich realizację będzie ustalana w zależności od liczby mieszkańców danego osiedla. Zgłoszone i pozytywnie zweryfikowane pomysły na inwestycje osiedlowe i inne ulepszenia powinniśmy poznać 3 września br.

Nowością w tegorocznym Regulaminie Budżetu Obywatelskiego jest zwiększenie minimalnej kwoty przypadającej na dane osiedle, jest to 40 tys. złotych. Nie więcej niż 10% kwoty przeznaczonej na dane osiedle może być przeznaczone też na działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.