Ruch to zdrowie. Dlaczego o tym nie pamiętamy?

7 kwietnia 2014

Przed nami coraz więcej ciepłych i słonecznych dni. Wykorzystujmy je więc aktywnie. Spacery, przejażdżki rowerowe czy też bieganie pomogą nam odreagować stres i zmęczenie po pracy oraz naładować akumulatory na kolejne dni. Ruch, to zdrowie – o czym przekonuje nas Światowa Organizacja Zdrowia (WHO, pod której patronatem obchodziliśmy w dniu wczorajszym Światowy Dzień Aktywności Fizycznej.

Coraz częściej uświadamiamy sobie, że aktywność fizyczna odgrywa bardzo dużą rolę w utrzymaniu dobrego stanu zdrowia, zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Wciąż jednak mamy wiele do nadrobienia w tej kwestii. Uprawianie sportu powinno być nieodłącznym elementem każdego dnia. Jak podaje Europejski Raport Zdrowia z 2012 r. Jedynie 20 % chłopców i 10 % dziewcząt w Polsce codziennie uprawia sport. Złe nawyki odnośnie spędzania wolnego czasu pokazują konieczność działań edukacyjnych w tym kierunku.

Najnowsze badania TNS OBOP wskazują, że Polacy cieszący się najlepszym samopoczuciem uprawiają sport 2-3 razy w tygodniu. Sport uprawia codziennie zaledwie co piąty (19%) dorosły Polak.

Ale musimy pamiętać, że nie tylko ważna jest częstotliwość naszej aktywności, ale i również jej intensywność oraz czas trwania. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca aby dobierać poziom wysiłku fizycznego odpowiednio do wieku :

– dzieci i młodzież (5-17lat) – codziennie co najmniej 60 min ruchu o umiarkowanej lub dużej częstotliwości, przede wszystkim ćwiczenia zwiększające wytrzymałość oraz wzmacniające mięśnie;

-18-64 lat – co najmniej 150 min umiarkowanej lub 75 min intensywnej aktywności w tyg., ćwiczenia zwiększające wytrzymałość, a przynajmniej 2 razy w tygodniu wzmacniające, angażujące główne partie mięśni.

Osiem lat temu powstał Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę”, którego celem jest edukacja żywieniowa i promowanie zdrowego trybu życia wśród młodzieży. Dotychczas wzięło w nim udział ponad 5 mln uczniów, z których aż 35 % codzienne uprawiania sport, a 70% ćwiczy rekreacyjnie.

Bądźmy przykładem dla naszych dzieci i mobilizujmy je do uprawiania sportu, a wykorzystując każdą okazję do wspólnego ruchu kształtujemy pozytywne nawyki u nich.

Anna Fortuna