Rozmawiali o Karpatach

18 lutego 2019

Przez dwa dni weekendu w krasiczyńskim zamku odbywała się konferencja zorganizowana przez Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego pod hasłem Europa Karpat. W wydarzeniu wzięli udział specjaliści, samorządowcy i politycy z wielu krajów m.in. Polski, Rumunii, Ukrainy, Czarnogóry, Węgier, Słowacji, USA i Rosji. Uczestnicy w trakcie dwudniowych obrad wymieniali poglądy w czterech panelach dyskusyjnych, a poruszano m.in. zagadnienia deficytu demokracji w naszej części Europy, koncepcji regionu karpackiego, wzmocnienia międzynarodowych więzi gospodarczych.

Sporo słów poświęcono także koncepcjom rozwoju turystyki opartej na wielokulturowości i nowych technologiach. Istotną kwestią związaną z rozwojem ekonomicznym regionu karpackiego była tematyka powstania drogi Via Carpatia, która w założeniu ma spajać kraje Europy Wschodniej na osi północ-południe i połączyć na odcinku polskim m.in. takie miasta jak Białystok, Lublin i Rzeszów.

Szersza relacja z konferencji Europa Karpat ukaże się w osobnym materiale Portalu Przemyskiego.

Zdjęcia P. Kula, www.sejm.gov.pl