Rok 2015 „Rokiem Sokoła Przemyskiego”

27 lutego 2015

Oddział przemyskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w tym roku obchodzi 130 rocznicę istnienia. Z tej okazji rok 2015 będzie „Rokiem Sokoła Przemyskiego”.

„Sokół” w zamierzeniu był organizacją patriotyczno-gimnastyczną, która miała podtrzymywać i rozwijać świadomość narodową oraz dbać o kulturę fizyczną. Prowadziło również działalność społeczną i oświatową. Jego członkowie przyczynili się do powstania ZHP.

Towarzystwo Gimnastyczne zostało utworzone we Lwowie przez byłych uczestników powstania styczniowego. W roku 1867 otrzymało ono statut Towarzystwa Sokolskiego i objęło w latach 80 XIX wszystkie większe miasta Galicji. Filie powstały w Kołomyi, Przemyślu, Tarnopolu i Tarnowie. W okresie międzywojennym organizacja ta skupiała 90 tys. członków w 83 oddziałach, tzw. Gniazdach. Wraz z wybuchem II wojny światowej Towarzystwo zaprzestało swojej działalności i reaktywowało się dopiero w 1990 r. Obecnie zrzesza ok 10 tys. osób.

W Przemyślu początkowo zajęcia prowadzono w Szkole św.Elżbiety przy ul.Wodnej, a następnie wydzierżawiono dwa pokoje w kamienicy Giżowskich w Rynku. Od 1895 r Towarzystwo miało swoją siedzibę w obecnym budynku CK, przy ul.Konarskiego, który powstał z myślą o tej organizacji.

W tym roku przemyski „Sokół” obchodzi swoje 130 -lecie, z tej okazji rok 2015 będzie „Rokiem Sokoła Przemyskiego”. Pojawił się również pomysł aby jednej z ulic nadać tą nazwę.

fot. CK