Rodziny wielodzietne nie będą mogły korzystać z ulgi na wywóz śmieci

27 lutego 2015

Rodziny korzystające z „Przemyskiej Karty Rodziny Wielodzietnej 3+” nie będą mogły korzystać z przysługującej im dotychczas zniżki na wywóz selekcjonowanych śmieci. Zmiana dyktowana przez Sejm została wczoraj przegłosowana przez przemyskich radnych.

Podczas wczorajszej sesji przemyscy radni 9 głosami za, 1 przeciw i 13 wstrzymującymi się przegłosowali uchwałę uchylającą ulgi śmieciowe dla osób korzystających z „Przemyskiej Karty Rodziny Wielodzietnej 3+”. Projekt ten został złożony przez prezydenta Chomę i jest konsekwencją zmian wprowadzonych przez Sejm.

Rodziny dotychczas objęte „Kartą 3+” płacąc za wywóz selekcjonowanych śmieci korzystały z ulgi na każde dziecko w wysokości 50 %, tj. 4.50 zł. Sejm jednak zniósł ten przywilej, samorządy mogą zwalniać z opłat jedynie w oparciu o kryterium dochodowe, które nie może przekroczyć na jednego członka rodziny 316 zł oraz 461 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej.

Zmiana ta dotknie nie tylko rodziny wielodzietne, ale także rodziny zastępcze. Podjąłem już inicjatywę w oparciu o Forum Samorządowe na Rzecz Dużych Rodzin, które domaga się przywrócenia poprzedniego brzmienia przedmiotowego przepisu mówi R.Choma. Zaistniała sytuacja pokazuje po raz kolejny, że „rewolucja śmieciowa” została źle przygotowana.

Z uzasadnieniem włodarza miasta nie zgadza się poseł Marek Rząsa, który zarzuca przemyskim rządzącym braki w doinformowaniu, gdyż można wprowadzić kryterium dochodowe, a także zróżnicować opłaty w oparciu o ilość mieszkańców. Chcąc dokładniej wyjaśnić nieścisłości poseł zapowiedział konferencję prasową już najbliższy poniedziałek.