Robert Choma zaprzysiężony na czwartą kadencję prezydenta Przemyśla

8 grudnia 2014

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta, Robert Choma został już po raz czwarty zaprzysiężony na prezydenta Przemyśla. W niedługim czasie poznamy także jego zastępców.

Dzisiejsza sesja zgromadziła w przemyskim Urzędzie Miasta wielu gości, w obecności których Robert Choma został zaprzysiężony na prezydenta miasta Przemyśla. Ślubowanie złożyli również dwaj radni, którzy byli nieobecni podczas ostatniej rady Wojciech Błachowicz i Dariusz Iwaneczko.

Prezydent Robert Choma podziękował mieszkańcom za udział w wyborach i za oddane głosy, które powodują, że przez najbliższe cztery lata będzie na nim ciążyć ogromne zobowiązanie i odpowiedzialność. Pogratulował również radnym zdobytych mandatów. Stworzenie stabilnej większości w radzie daje, według niego, dobre perspektywy, jednak włodarz zachęca do współpracy wszystkich tych, którym leży na sercu dobro i dynamiczny rozwój naszego miasta. Wszystkie komitety wyborcze w swoich programach zgadzały się w jednym punkcie, dotyczącym tworzenia nowych miejsc pracy i ten punkt będzie priorytetem nowej kadencji rządzących. Prezydent zobowiązał się do wsłuchania w głosy mieszkańców, z wieloma się on zgadza, są one dla niego motywacją do działania i wprowadzania zmian.

Robertowi Chomie i radnym pogratulował również Wicemarszałek Sejmu Marek Kuchciński. Życzył aby przez współpracę na rzecz dobra wspólnego mieszkańców udało im się zrealizować wszystkie zobowiązania.

Gratulacje złożył również poseł RP Marek Rząsa, który podkreślił, że oddane przez wyborców głosy są znakiem zaufania jakim obdarzyli wybranych, w żaden sposób nie jest to przypadek. Robertowi Chomie oraz radnym życzył owocnej pracy i mądrych decyzji. Marek Rząsa wyraził również chęć współpracy i pomocy ze swojej strony z każdym kto się do niego zwróci.

W swoim wystąpieniu arcybiskup metropolita przemysko – warszawski Jan Martyniak namawiał do naśladowania papieża Franciszka i przypomniał, że rządzący mają kierować się miłością, współpracując służyć społeczeństwu sprawiedliwie i w prawdzie.

Podczas sesji wybrano również skład komisji rewizyjnej, do której weszli : Eugeniusz Strzałkowski, Dariusz Iwaneczko, Daniel Dryniak, Wojciech Błachowicz, Janusz Hamryszczak, Tomasz Kulawik i Bogusław Zaleszczyk.

Radny i zarazem lider przemyskiej Platformy Obywatelskiej Wojciech Błachowicz zapewnił o współpracy swojego klubu z pozostałymi radnymi, jednak nie krył, że –  będziemy skrupulatnie patrzeć państwu na ręce.

Anna Fortuna