Rekordowy przemyt bursztynu udaremniony przez funkcjonariuszy KAS

9 listopada 2018

Funkcjonariusze Służby Celno- Skarbowej udaremnili rekordowy przemyt ponad 275 kg nieobrobionego bursztynu. Towar usiłował przemycić do Polski obywatel Ukrainy.

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Oddziału Celnego w Korczowej skierowali do szczegółowej kontroli wjeżdżający do Polski samochód osobowy na polskich numerach rejestracyjnych, którym kierował obywatel Ukrainy.

Podczas rewizji funkcjonariusze wykryli, że w samochodzie dokonano przeróbek konstrukcyjnych, które wykorzystane zostały do przemytu rekordowej ilości nieoszlifowanego bursztynu – 275,30 kg.

Legalny przywóz do Polski takiej ilości bursztynu wiązałby się z koniecznością uiszczenia należności przywozowych w wysokości ponad 63 tys. złotych (podatek VAT) i dokonania zgłoszenia celnego.

Obywatel Ukrainy, który nie dopełnił tego obowiązku odpowie w ramach wszczętego postępowania karnego skarbowego, do którego funkcjonariusze zatrzymali nie tylko przemycany towar ale także przerobiony do przemytu samochód. Dodatkowo funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej  zwrócili się do Straży Granicznej o wydanie decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu, zgodnie z którą orzeczony został zakaz wjazdu na terytorium RP i innych państw Schengen na okres 3 lat.