Radni zdecydowali: Do 30 czerwca 2016 roku złóż wniosek o wykup mieszkania, a otrzymasz bonifikatę nawet do 95 %

22 października 2015

Zwiększą się bonifikaty przy zakupie mieszkań komunalnych w Przemyślu. Aby z nich skorzystać należy do 30 czerwca 2016 roku złożyć wniosek.

Bonifikaty jakie przysługiwały przy wykupie mieszkań komunalnych w Przemyślu zmniejszały się cyklicznie, począwszy od 80 % do 2008 r. do 50 % w chwili obecnej. Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej radni 14 głosami przegłosowali uchwałę wnoszącą zmiany do dotychczasowej uchwały dotyczącej zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla.

Składając wniosek o wykup mieszkania do 30 czerwca 2016 roku będziemy mogli uzyskać 80 % bonifikatę. Ponadto osoby, które mieszkają w budynku, gdzie wszystkie mieszkania są komunalne, a chęć wykupu zadeklaruje tylu chętnych, że miasto straci większość udziałów otrzymają oni 85 % bonifikatę. Na 95 % zniżkę będą mogli liczyć ci, którzy zamieszkują w lokalach komunalnych należących do wspólnot mieszkaniowych, w których mieszkań miejskich jest nie więcej jak 3.

Osoby, które złożą wniosek po 30 czerwca 2016 roku otrzymają jedynie 50 % bonifikatę.

Dzisiaj głosowany projekt otrzymał pozytywną opinię prezydenta Roberta Chomy, a także komisji budżetu i finansów. Komisja gospodarki miejskiej zaopiniowała projekt negatywnie.

O tym jak bardzo istotny oraz zasadny z punktu widzenia zarówno społecznego jak i ekonomicznego jest projekt zmiany tej ustawy mówił na sesji radny PiS Dariusz Iwaneczko. Wiele osób w naszym mieście jest zainteresowanych wykupem swoich mieszkań jednak do tej pory ze względu na koszty nie było ich na to stać. Podwyższenie bonifikaty daje szansę na zwiększenie zainteresowania wykupem mieszkań co z kolei przełoży się na wzrost dochodu Miasta. Dodatkowym argumentem za wprowadzeniem tej zniżki jest fakt iż Miasto nie stać na utrzymywanie, remontowanie budynków, a tam gdzie pojawia się własność prywatna widać, że są one bardziej zadbane. Radny podkreślił, że projekt ten został uzgodniony przez klub PiS i Porozumienie dla Przemyśla.

Głosowany projekt miał być projektem radnych, bez mieszania w to politykę o czym przypomniał Janusz Zapotocki z SLD. Skoro jednak pojawiły się głosy komu go zawdzięczamy radny przypomniał, że wraz z Władysławem Bukowskim już w poprzedniej kadencji walczyli o te zmiany.

Podkreślił on również, że wprowadzane zmiany nie są czymś nowym, a jedynie powrotem do tego co już wcześniej obowiązywało.

Zdaniem Wojciecha Błachowicza z PO wprowadzane zmiany do ustawy o wykupie mieszkań wykorzystywane są przez radnych jako licytacja przed wyborami „kto da więcej”. Jest to rozdawanie mienia publicznego, które gmina zdobywała przez dziesiątki lat. Dajmy ludziom za złotówkę mieszkanie, tego już nikt nie przelicytuje – mówił W.Błachowicz – Czego się nie robi by koalicji stało się zadość. Według niego takie rozdawnictwo działa deprymująco i na szkodę. Zamiast tego należałoby się skupić na budowaniu nowych mieszkań.