Radni sprawdzą podpisy w sprawie referendum o odwołanie Straży Miejskiej

1 października 2014

Powołano komisję do sprawdzenia wniosku w sprawie referendum dotyczącego likwidacji Straży Miejskiej w Przemyślu. Przy weryfikacji podpisów obecni będą inicjatorzy tego przedsięwzięcia.

W miniony wtorek, w Przemyślu odbyła się sesja Rady Miejskiej. Podczas krótkich obrad powołano komisję do sprawdzenia wniosku w sprawie przeprowadzenia referendum dotyczącego likwidacji Straży Miejskiej. W jej skład weszło siedmiu radnych: Ludwik Kaszuba, Rafał Oleszek, Jerzy Krużel,  Adam Łoziński, Ewa Sawicka, Barbara Pichur oraz Janusz Łukasiewicz. Wniosek wcześniej został przyjęty przez prezydenta Roberta Chomę.

Podczas sesji obecni byli przedstawiciele grupy będącej inicjatorami referendum Bogusław Nowak i Ludomir Lewkowicz, którzy zwrócili się do radnych z sugestią aby mogli być obecni przy weryfikacji zebranych podpisów. Ich prośba została przyjęta.

Prezydent Robert Choma podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie tego referendum. Uważa on, że likwidacja Straży Miejskiej będzie miała negatywne konsekwencje dla utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie miasta. Prezydent Choma podkreśla również, że nie ma przeszkód aby referendum odbyło się w tym samym dniu co wybory jednak muszą zostać powołane odrębne komisje wyborcze oraz udostępnione osobne lokale.